User Tools

Site Tools


signal-props-nl

Seinen Details


InhoudRocrail-ObjectenSeinen

Menu Details (Eigenschappen).

Sein type (Signal type)

Kies hier voor een armsein of een lichtsein. Dit heeft allen effect op de weergave. Op de logica van het systeem heeft dit geen invloed.

Soort Sein

Kies hier voor een hoofdsein, een voorsein of een rangeersein. (main, distant,shunting)
Rangeerseinen ondersteunen niet een seinbeeld met 3 lampen.

Hoofdsein

Deze keuze wordt gebruikt voor hoofdseinen. Wanneer het SVG-thema dit ondersteund, worden getoond in het spoorplan.
Het sein wordt gekoppeld aan het bijbehorende blok met de toevoeging via Hoofdsein.

Voorseinen

Deze optie wordt gebruikt voor zg. voorseinen. Dit is een sein dat de verwachte stand van het opvolgend hoofdsein aanduidt.
Wanneer het SVG-thema dit ondersteund, worden ze ook aangegeven in het spoorplan.
Het sein wordt gekoppeld met het blok door het als zodanig toe te wijzen.
Zie ook: Voorseinen.

Rangeersein

Deze seinen worden gebruikt voor rangeerseinen en afgeleide types.Wanneer het SVG-thema dit ondersteund, worden ze ook aangegeven in het spoorplan.
Het rangeersein kent maar 2 standen/seinbeelden. Het sein wordt gekoppeld met het blok door het als zodanig toe te wijzen. dat kan zowel als hoofdsein of als voorsein.
Het sein wordt gekoppeld met het blok door het als zodanig toe te wijzen.
Zie ook: Rangeerseinen.

Blok Status

Dit type sein is geen echt spoorweg sein, maar een hulpmiddel in Rocrail, welke de status weergeeft van een lok in de autmatische of halfautomatische modus. Dit seintype heeft geen verdere adres-instelling nodig.
Het sein wordt gekoppeld met het blok door het daaraan toe te wijzen.
Zie ook: Status Seinen.

Seinbeelden (Aspects)

Geef het aantal lampen in het seinbeeld aan. Heeft enkel effect bij gebruik van svg-symbolen.

Multi Aspects

Wanneer het aantal seinlampen meer is dan 4 wordt het sein beschouwd als "Multi Aspect Sein".

16 seinlampen wordt ondersteund voor de volgende bedieningsvormen:

 • Default (EN) met alle 4 adressen ROOD is LSB en WIT is MSB.

32 seinlampen wordt ondersteund voor de volgende bedieningsvormen:

Beperkingen:

 • Multi Aspect seinen kunnen alleen aangestuurd worden via acties, route-opdrachten of handmatig.
 • Patronen worden niet ondersteund
 • Multi aspect seinen SVG symbols (EN) zijn geen onderdeel van de Rocrail installatie.

Een aantal "dummy" seinen kunnen worden gevonden in het accessoire thema.

Dwergseinen

De keuze "dwergsein" heeft alleen effect buh het gebruik van de geschikte SVG-symbolen en plaatst dan een laag sein in het spoorplan.
Voor Rocrail blijft het een normaal hoofdsein.

Prefix

De "prefix" is een optie bij de symboolnaam, welke gebruikt kan worden bij multi aspect seinen.
Een "Multi aspect sein" moet worden gedefinïeerd wanneer het aantal seinlampen groter is dan 4.
Dit is nodig bij gebruik van het Seinlamp nummers besturings model.

Gebruik Prefix

Deze keuze maakt gebruik van de Prefix bij seinen met minder dan 5 seinlampen.
Dit moet worden gedefinïeerd bij gebruik van het Seinlamp nummers besturings model.

Patronen (Signal patterns)

Dit is een systematiek waarbij je een seinkleur vast kunt leggen op basis van de poort en gate instellingen.
Patronen is een voorziening voor speciale seindecoders. R1/G1 schrijven naar poort1 en R2/G2 naar poort2.
De keuze knoppen presenteren de poorten die hoog moeten zijn voor een bepaald seinbeeld.
De gebruikershandleiding van de decoder dient meer informatie te geven hieromtrent.
Er zal geen commando verzonden worden indien N aangegeven is.

Poort Patroon code
1 ROOD R1 en G1
2 GEEL R1 en G1

Zie ook Signal Setup (EN), hoofdstuk 3.2 voor details en voorbeelden.

Blanco

Nummer

Het seinlamp-nummer voor het Aspect nummer en Linear besturings type.

Ondersteunde Centrales

 • OpenDCC Z1
 • OpenDCC BiDiB
 • RocNet
 • SPL
 • Sprog

Waarde

De waarde die gebruikt wordt door de centrale om het seinbeeldnummer aan te geven als bit-patroon.
Dit geldt voor alle sein adressen die zie worden gebruikt met het bitp-patroon. (max 16 verschillende patronen).

Bit Adres Waarde1 Waarde2 Knipper
0 Rood 1 16 17
1 Groen 2 32 34
2 Geel 4 64 68
3 Wit 8 128 136

Voorbeelden voor het gebruik van waarden:

 • Een waarde van (1+2+4+8) 15 zet Alle seinlampen/LEDs aan.
 • Een waarde van (2+4) 6 zet de seinlampen/LEDs Groen ed Geel aan.

Ondersteunde Centrales

Seinbeeld namen

Keuze optie namen toe te wijzen aan seinbeelden met meer dan 4 seinlampen, bestuurd door aspectnummers met een willekeurig aantal aspecten om weer te geven in het sein in het context menu voor het sein aangeduid wordt.

Dit is een CSV-bestand (Comma Separated Value).

Voorbeelden

Voorbeeld MGV50

In onderstaand voorbeeld is te zien hoe je met 2 uitgangen een sein met 3 Leds/3 kleuren kunt aansturen.
Als uitgang port1 laag is/0 Volt en port2 is laag dan brandt de rode led
Als uitgang port1 hoog/5 volt is en uitgang port2 is laag/0 volt dan brandt de gele led
Als uitgang port2 hoog/ 5 volt en uitgang port1 hoog /5 volt is dan brandt de groene led.

In een matrix weergegeven:

Port1Port2Led
laaglaagRood
hooglaagGeel
hooghoogGroen


mgv-sein.jpg

Main Aspect UIC-Norm Dwarf Aspect Color Pattern
stop stop Red G1-G2
passing permitted go 40km/h Green R1-R2
reduce speed to 40km/h, next stop go 40km/h, next stop Yellow R1-G2
ride on sight ride on sight White not used

The MGV50 ports are setup as outputs. (5V)

Voorbeeld OpenDecoder

http://opendcc.de/modell/opendecoder/opendecoder_sw_signal.html

Lamp Kleur Patroon OpenDecoder poort
Hp0 red R1 0
Hp1 green R2 2
Hp2 yellow G1 1

Voorbeeld van een seindecoder: (LDT)

Opmerking: De LDT sein-decoder moet worden geprogrammeerd met patronen (zie boven). De instellingen in de onderstaande tabel zijn getest met verschillened centrales. In een aantal gevallen mzal het echter nodig blijken om G1/R1 en R2/G2 te verwisselen, met de instellingen R1-N voor "rood en G1-N voor "groen", enz.
Lamp Omschrijving Poort
groen Hp1 G1
rood Hp0 R1
geel Hp2 G2
signal-props-nl.txt · Last modified: 2021/04/05 00:40 by smitt48