User Tools

Site Tools


signal-wiring-nl

Seinen Verbindingen

CVL

Deze optionele adressen worden gebruikt om de seinen te bedienen via een Verkeersleiding-systeem (CVL, ook CTC genoemd).
De installatie is gelijk aan de installatie van Melders.
Voor meer informatie zie ook:

Command

(VT601 - Dit veld is niet aangetroffen)
Invoer van melderadressen om de seinen te bedienen.

Seinbeeld

In dit blok worden de melderadressen om de seinen te bedienen aangegeven.

Led

Hier worden de uitgangsadressen van de LED's op het CVL(CTC)- of schakelpaneel aaangegeven, waarmee daar de actuele seinbeelden kunnen worden getoond.
Voor elke seinlamp wordt telkens een uitgang gebruikt.
Wanneer gebruikt wordt gemaakt van seinbeeld-nummers, moet de corresponderende waarde worden ingevuld.

Output addresses for controlling the leds on the CTC or switch panel to show the actual signal aspect.
One output is used for each aspect.
If using aspect numbers the corresponding value must be set.

Uitgang voor RGB-LED

Selectie van een uitgang voor de besturing van signaalaspecten met slechts één RGB-led. Kleurondersteuning moet worden geactiveerd in de eigenschappen van de uitvoer. ​ Klik op de knoppen 'rood', 'geel', 'groen', 'wit' en 'blanco' om een dialoogvenster te openen voor het instellen van de weer te geven kleur. ​

signal-wiring-nl.txt · Last modified: 2021/04/15 20:38 by smitt48