User Tools

Site Tools


stage-nl

Opstel Blok

InhoudBaanontwerpOpstelblok

Creëer Opstelblokken

Wat is een opstelblok?

 • Een opstelblok is een speciaal blok onderverdeeld in meerdere detectie secties.
 • Treinen met een ongedefinieerde lengte mogen niet binnen.
 • Rekening houden met de treinlengte kunnen er 1 of meerdere treinen achter elkaar opgesteld worden.
 • Afhankelijk van de lengte kunnen voor een trein een of meerdere secties worden gereserveerd.
 • In het opstel blok schuift een trein een sectie op als de eerste trein vertrokken is.
 • Er is slechts 1 richting verkeer. De pijl wijst naar de vertrekkant.
 • Niet bruikbaar met track driver (Dinamo) systemen.


Demo


Het opstelblok laat alleen de treinID zien als er gereserveerd wordt en als de trein de ingang melder activeert anders wordt tussen haakjes het aantal treinen getoont.


Tooltip

In de tooltip van het staging block wordt een lijst met bezette secties getoond:

Formaat
Sectie: LocoID

Opstelblok-automatisering

 • Zodra een trein in een opstelblok aankomt, wordt deze in de handmatige modus gezet.
 • De trein zal worden verplaatst naar vrije secties onder controle van het opstelblok totdat deze aankomt in de laatste sectie waarin de automode opnieuw wordt geactiveerd.
 • Een trein kan alleen worden gestopt om naar een ander blok te rijden als het opstelblok is gesloten of als de trein in de wachtstand wordt gezet voordat deze in het laatste gedeelte is.
 • De functie stop alle locs verhindert niet, dat treinen het halteblok verlaten.
 • Een sectie kan alleen worden gebruikt als deze elektrisch en logisch vrij is.
 • Elke melder- en ontgrendelingsgebeurtenis activeert het compressiecommando om treinen naar open secties te verplaatsen.
 • Een handmatige start-loccommando wordt geweigerd als de trein niet in de laatste sectie is.
 • Een wachtende vertrekkende trein mag niet hetzelfde opstelblok reserveren.
 • Om vertrek uit te schakelen zijn de volgende opties beschikbaar:
  • Sluit de uitgang.
  • Schakel de automode uit.

Commando's

Het contextmenu van het "opstel blok" heeft de volgende commando's:Comprimeer

 • Verplaatst de aanwezige treinen naar het eind van de sectie , vult de lege plekken op en maakt ruimte voor nieuwe binnenkomende treinen.
 • Schakelt de "auto mode" in voor de wachtende trein aan het eind.

In/buiten gebruik stellen

Regelt de "enter"-stroom van het opstelblok.

Sluit/Open Uitgang

Regelt de "exit"-stroom van het opstelblok.

Reset

Reset de blokbezetting van het opstelblok (analoog aan "Verwijder lok bezetting" in een normaal blok).

Eigenschappen

Eigenschappen van dit opstelblok.

Achtergrond...

De achtergrondkleur van het pictogram instellen met behulp van het standaarddialoogvenster "Kleur" van het besturingssysteem.
"Zwart" moet worden ingesteld voor een transparante achtergrond.

Activeer de alternatieve SVG

Zie SVG

Help

Verwijst naar de "Help"-pagina's in de wiki.

@Box

Opent het dialoogvenster @box (EN)

stage-nl.txt · Last modified: 2022/03/14 17:28 by smitt48