User Tools

Site Tools


stageblock:stage-details-nl

Opstelblok Details

Details

Deze instellingen zijn behalve voor de Aankomstsnelheid alleen voor het laatste gedeelte waar de trein weer in de auto mode begint te rijden.

Vertrekvertraging

Tijd in seconden dat de trein wacht na het instellen van de route voordat deze wordt gestart.

Minimaal bezet

De trein in het laatste gedeelte mag alleen vertrekken als het aantal treinen in dit halteblok groter of gelijk is aan dit aantal.
Het tweede veld is het aantal secties dat bezet moet zijn voordat de eerste trein mag vertrekken.

Beste keuze

Deze optie helpt om treinen dit opstelblok te laten kiezen in plaats van andere blokken.
Een willekeurige keuze zal plaatsvinden als meer dan één beschikbaar blok om uit te kiezen deze optie heeft.

In melding bij treinlengte

Genereer de in gebeurtenis als de trein volledig in het opstapblok past in plaats van het bestemmingsgedeelte te bereiken om het vorige blok vrij te maken.

Geëlektrificeerd (Bovenleiding)

Deze optie kan worden geactiveerd voor opstelblokken die zijn uitgerust met een bovenleiding.
Indien NIET ingesteld, voorkomt dit dat locs met motortype elektrisch (zie Locomotiefdetails) dit opstelblok in de automatische modus gebruiken.

Bewaker

Controleert elke x seconden of de automatische modus is ingeschakeld en of het kopgedeelte vrij is en een of meer treinen zich in het opstelblok bevinden om compressie te activeren.
Compressie wordt normaal gesproken geactiveerd door sensorgebeurtenissen en vergrendel-/ontgrendelingscommando's, maar onder bepaalde omstandigheden is dit niet mogelijk en in dit geval zal de waakhond het activeren.
Het controle-interval in seconden kan worden ingesteld in het veld aan de rechterkant van deze optie.


Wacht Details

Type

Het wachttype voor de locomotief in de laatste sectie.
Vermijd het gebruik van Geen of een zeer korte wachttijd, in combinatie met een handmatig bediend uitrijsein om onnodig dataverkeer te voorkomen.

Willekeurig

Bij Willekeurig kiest Rocrail een wachttijd die ligt tussen het gedefinieerde toeval minimum en toeval maximum. De tijden zijn seconden.

Vast

Bij Vast wordt de vastgelegde vaste wachttijd gekozen. De tijd is in seconden.

Locomotief

Als voor de optie locomotief gekozen wordt, dan wordt de wachttijd gekozen die in de eigenschappen van de loc is ingesteld.

Geen

Met Geen is er geen wachtijd. Als er een vervolg weg vrij is zal deze worden gereserveerd en zal de loc door rijden.

Snelheid

Aankomst

De minimale snelheid is standaard en moet worden gebruikt als de secties relatief kort zijn.
Beide andere snelheidsopties kunnen worden gebruikt, zoals de aanvankelijke aankomstsnelheid, als er voldoende ruimte achter de sectiesensor is om te vertragen van Vmid naar V0; Wees voorzichtig.
:!: Let op: Tussen de secties rijdt de trein altijd met de Aankomstsnelheid (Vmin, Vmid of %).
In de laatste sectie van een Compress-actie en in de laatste sectie van het Staging-blok rijdt een trein altijd met Vmin.

Numerieke selectie wordt gebruikt bij snelheidsselectie van %.

Gebruik aankomstsnelheid naar eind sectie

Deze optie overrules de Vmin naar de laatste sectie van een Compress-actie en naar de laatste sectie van het Staging-blok, en gebruikt de aankomstsnelheid.

Vmin naar eerste sectie

Lok gaat verder met Vmin naar het einde van de eerste sectie, als de volgende secties bezet zijn.

Vertrek

De vertreksnelheid van de locomotief in het laatste gedeelte.


Commando's (rechtermuisklik)

Comprimeren (omhoog verplaatsen)

  • Breng de bezettende treinen met de geselecteerde Aankomstsnelheid (Vmin, Vmid of %) vooruit naar het eindgedeelte, om gaten op te vullen en ruimte te maken aan het begin.
  • Schakel de automatische modus in van de trein die wacht in het eindgedeelte als de uitgangsstatus open is.

Sluiten/Open uitgang

Regelt de uitvoerstroom, uitgang, van het verzamelblok.

In/uit bedrijf

Regelt de invoerstroom, enter, van het verzamelblok.

stageblock/stage-details-nl.txt · Last modified: 2021/11/18 12:31 by smitt48