User Tools

Site Tools


stageblock:stage-gen-nl

Opstelblok Algemeen

Algemeen


ID

Id is binnen Rocrail een unique codering en kan zelf gekozen worden.
Als de ID gewijzigd wordt moeten ook de bijbehorende rijwegen aangepast worden.

Beschrijving

Vrije tekst die wordt weergegeven.

Sectie lengte

Lengte van de sectie in mm, cm of inches.1)

Trein tussenruimte

Tussenruimte tussen de treinen in mm, cm of inches.2)

Ingang melder

De eerste melder in het opstelblok, gebruikt voor het binnenkomen van een trein.

Ingang signaal

Optioneel voorsein voor de ingangszijde van het opstelblok. (Bediend door het opstelblok (dus niet handmatig) zelf.)

Exit signaal

Optioneel hoofdsein voor de uitgangszijde van de opstelblok.
Stel het sein in op handmatig bediend om de uitgang van het opstelblok te kunnen regelen.

Toeval quote

Railpoetsen

Tijdstempel van het laatste bezoek van een schoonmaaktrein in dit opstelblok.

Acties

Zie Acties voor meer details.
Zorg ervoor dat XmlScripts zijn ingesteld op synchroon. Schakel de optie Asynchrone uit.

1) , 2)
Dezelfde maateenheid als gebruikt wordt voor de treinlengte.
stageblock/stage-gen-nl.txt · Last modified: 2022/03/13 19:58 by smitt48