User Tools

Site Tools


switch-ctrl-nl

Wissels

InhoudRocrail-Objecten → → Wissels


Deze optie kan gebruikt worden voor het autonoom aansturen van een accessoire decoder. Tijden zijn instelbaar.
Een voorbeeld is te vinden in Plan-F:Module 9 "ZandKreek".Activeren

Activeer de instellingen voor deze component .
Opm: Rocrail moet herstart worden voor het activeren van deze instellingen.


Interval

De intervaltijd in seconden tussen twee acties. De actie is AAN, wachten, UIT.


Wachten

De wachttijd, in seconden tussen AAN en UIT van de actie.


Rijwegen blokkeren

Als dit onderdeel de loop van de treinen beinvloedt moeten al die rijwegen hier ingevoerd worden om ongelukken te voorkomen. Het is een met komma's gescheiden lijstje .
De rijwegen worden geblokkeerd voordat de AAN actie wordt uitgevoerd. Na de UIT actie worden de rijwegen weer vrijgegeven.

__Let er op dat de ID niet gelijk is aan een loc-ID! Make  __
switch-ctrl-nl.txt · Last modified: 2021/11/03 19:02 by smitt48