User Tools

Site Tools


switch-gen-nl

Wissel Algemeen

InhoudComponentenWisselsAlle tekstvelden gemarkeerd met @ kunnen de @Box openen met een enkelvoudige klik op het label, zoalang het tekstveld zelf leeg is.
De inhoud van het tekstveld wordt gebruikt als zoekterm.


ID

Het ID is door het Rocrail programma als unieke sleutel gebruikt om te referen naar deze output en is daarom een noodzaak. Indien U het ID verandert, dan dient U tevens het reeds gedefinieerde baanontwerp aan te passen.

Verkorte ID

De verkorte ID wordt gebruikt om het wissel te tonen in de rijregelaar display. Het is vrije tekst en optioneel.
De optie "Verkorte ID" moet aangezet zijn om de verkorte ID zichtbaar te maken op de handregelaar.
Activeer het menu item Besturing → Verzend korte ID's om alle voorgaande Verkorte ID's naar de aangesloten regelaar te zenden.

Opmerking: De overdracht wordt uitgevoerd samen met de Verkorte ID's van loks.
  • Unordered List ItemOndersteunde handregelaar:
    • WLANmuis (Verkorte ID max. 10 characters)

Nummer

Dit nummer wordt gebruikt om het adres toe te wijzen bij het sturen van een wissel-commando.
Zie ook WLANmuis voor verdere details.

Decoder

De voorafingestelde Accesoire Decoder waar dit wissel (object) aan toegewezen is.
Bij LAN decoders (EN) is dit essentieel. Voor andere wissels is dit optioneel of slechts ter documentatie.

BlokID

Het Blok ID, Melder ID of Uitgang ID wordt gebruikt voor bezet dan wel actief melden van het spoor resp. object. De melders moeten daarvoor op Zichtbaar om deze bezetmelding te kunnen weergeven.
Een wissel wordt "gesperd" gemeld, wanneer het bijbehorende blok (Blok ID) niet vrij is.

Rijweg ID

Rijweg ID's worden gebruikt om (geblokkeerde) rijwegen te laten zien met de rijweg aanduiding.
Dit is een lijst met "comma separated" rijweg ID's zonder spaties. Wanneer een van de ID's wordt gereserveerd zal hiervoor de rijweg aanduiding verschijnen.
Met de […] knop kan een lijst van Rijweg ID's worden geselecteerd.

Vergrendeld door

Alleen "lezen veld" dat het gereserveerd ID weergeeft. Een wissel wordt gereserveerd door een lok bij activering van een route.

Status

De huidige wisselstand zoals het laatst doorgegeven door de server.

Geschakeld

Het aantal keren dat het wissel geschakeld heeft. Deze teller kan interessant zijn voor onderhoudsdoeleinden.

Type

Volgende types zijn mogelijk:

Type Aandrijving Opmerking
Wissel 1 Bij een meegebogen wissel (dit symbool is niet beschikbaar in Rocrail) wordt de buitenboog beschouwd als het (recht)doorgaande spoor.
Rechte kruising 0 90° kruising.
Haakse kruising 0 90° kruising. 1) Voor dit symbool worden links en rechts niet onderscheiden.
Gewone Kruising 0 Kruising zonder aandrijving (keuze links of rechts kruisend)
Engelse Wissel (Crossing) 1 Engelse wissel met één aandrijving , bijv., Märklin 24624, 2260.
Slechts een aandrijving bedient alle wisseltongen. Er zijn maar twee mogelijke wisselstanden (rechtdoor / afbuigend)
Engelse wissel (Double Crossing) 2 Twee aandrijvingen zetten de wisseltongen om. Max. 4 posities.
Niet gebruiken voor engelse wissels met maar één aandrijving. Deze moeten worden opgezet als Engelse wissel (Crossing), zie hierboven.
Driewegwissel 2 Twee wisseltongen met twee aandrijvingen.
Ontkoppelaar 1 Geadviseerd wordt de ontkoppelaar in te richten als drukknop
Daarvoor moet het symbool worden gedefinieerd als een Output object with SVG #5 .
Accessoire 1 :!: Wanneer gebruik gaat worden gemaakt van de Router, lees dan ook de opmerking over de beperkingen op de Router pagina
Tweeweg or Y-wissel WYE 1


Normaliter wordt niet hier het type gewijzigd maar rechtstreeks in het sporenplan bewerken scherm.

SubType

Voor engelse wissels met twee aandrijvingen kunnen handiger worden aangeduid als twee enkelvoudige wissels.
Kies: default = Engelse wissel (één aandrijving).
Kies: Engelse wissel (twee aandrijvingen) = 2 x Linkse enkelvoudige wissel of 2x Rechtse enkelvoudige wissel.
Deze keuze vermindert het aantal benodigde commando's tot "rechtdoor","diagonaal" of "afbuigend" (links, rechts) van 4 naar 3 mogelijkheden.

Accessoire#

Een sub-type van het accessoire symbool:

"accessory-#-on(-occ).svg" of "accessory-#-off(-occ).svg"

Het # teken moet vervangen worden door het sub-type nummer.

Richting

Selecteer links of rechts voor deze wissel of dubbele kruising. Driewegwissels hebben deze optie niet.

Bewaar positie /save position

Als het wissel niet gereserveerd is en Rocrail loopt in auto mode,dan wordt deze positie na dat de Save Position Timer is afgelopen, gezet.

Deze optie werd aanvankelijk gebruikt om wisselaandrijvingen onder spanning te houden, wanneer dit nodig was voor het handhaven van de wisselstand. Om onnodig stroomverbruik tegen te gaan, moet voorkeursstand van het wissel bij voorkeur spanningsloos zijn.
Ondertussen wordt deze optie veelal gebruikt als Flank Protectie. "Flank Protection". 2)

Raster

Uitlijning van wissels:

standaard raster

Om een "dubbele wisselverbinding" te maken (Hosenträger) in Rocrail te maken, worden 4 wissels gebruikt en een rechte kruising. Deze instelling maakt het voor de Router mogelijk de mogelijke routes te bepalen.

Om de "dubbele wisselverbinding" bij parallelle sporten kan de weergave vervolgens als onderstaand worden weergegeven.

Om dit te bereiken moeten de volgende wissel-instellingen worden aangepast:

  • controleer de "Raster"-functie voor all 4 de wissels;
  • verwijder het vinkje bij "Tonen" om de kruising zelf niet zichtbaar te maken;
  • verplaats de overige sporen als gewenst.

Opmerking: als de routes die deze "dubbele wisselverbinding" kruisen door de router zijn gemaakt, moet u verwijder de automatisch gegenereerde vlag. Anders zal de router de volgende keer dat hij wordt gebruikt ze verwijderen en routes opnieuw maken die geen commando's bevatten voor de onzichtbare "Center Crossing".


Weg

In plaats van het gekozen spoorthema worden nu de wegsysmbolen gebruikt.

Tonen

Het wissel is zichtbaan in het spoorplan.

Toon ID

Het wissel ID is zichtbaar in het spoorplan.

Rechthoekig

Rechte 90° kruising (niet aangedreven) Kruising symbolen.

Rechdoor omdraaien

Wanneer deze aanduiding gebruikt wordt, wordt deze optie gebruikt om de Reduced Speed voor het afbuigend spoor aan te passen.

Hand Mode

12.956+
Handmatig bediende wissels worden geblokkeerd voor rijwegen. Wanneer zij niet in de juiste posities staan, zal de lok/trein wachten tot ze (handmatig) in de juiste positie zijn gezet.

Buiten gebruik stellen

Wanneer een wisselaandrijving defect is, kan met deze optie voorkomen worden dat het wissel geschakeld wordt.
De achtergrond van het wissel (in het spoorplan) wordt dan grijs gemaakt.

Bedienbaar

Met deze optie (vinkje uit) wordt voorkomen dat de wissel van buitenaf (Clients) kan worden bediend.

Bedrijfsbegin (SoD)

Deze optie (vinkje aan) neemt dit wissel mee in de initialisatie bij de activering van de "Start of Day" (Bedrijfsbegin).

Bij analyse uitsluiten

Dze optie zorgt ervoor dat het wissel niet wordt meegenomen bij het analyseren van de rijwegen.

Statisch

Het wissel kan niet in een andere stand worden gezet en kan alleen in de actuele stand worden gebruikt in de automatische modus.

Acties

Zie Actie Besturing voor meer details.
Aantekeningen:

  • Wanneer Actie-parameter in de stand "force" is gezet, kan ook een geblokkeerd wissel in de automatische modus worden omgezet.
  • Om een commando af te dwingen in Rocview, moet het contekst menu van de wissel in combinatie met de CTRL-key worden gemerkt.


1)
Wanneer het vinkje bij "rechthoekig/haaks" is gezet
2)
Flank Protectie wordt gebruikt om te voorkomen dat treinen onbedoeld in een naastliggend spoor kunnen komen. Dit wordt de gedaan door de toeleidende wissel op het naastliggend spoor in de afleidende stand te brengen.
switch-gen-nl.txt · Last modified: 2023/04/16 22:38 by rcgrootveld