User Tools

Site Tools


tours-nl

Toeren/Touren

Introductie

Een toer is een lijst dienstroosters Dienstroosters volgens welke een trein moet rijden.
Een toer wordt op dezelfde manier geactiveerd als een dienstrooster. Ga naar het loc scherm en druk op de rechter muisknop of ga naar een bezet blok en druk ook op de rechter muisknop.
Opmerking: Een toer met meerdere individuele schema's wacht tussen deze individuele schema's.
Schema's moeten worden gedefinieerd voordat rondleidingen worden ingesteld.


Setup

Eerst moeten de dienstroosters opgesteld worden.

Index


ID

Uniek toerkenmerk.

Show all

Laat alle toeren zien zodat een keuze gemaakt kan worden.

Start block

Laat alleen die toeren zien die door het onderhavige blok aangedaan worden, tenzij "Toon Alles" aangevinkt is want dan worden alle toeren getoond.

New

Voegt een nieuwe toer aan de lijst toe.

Modify

Wijzig de naam van een toer.

Delete

Wist een toer uit de lijst.


Dienstroosters

De reisvolgorde is zoals ze getoont worden in de lijst, van boven naar beneden.


Add

Voegt een dienstrooster toe aan de lijst.

Delete

Verwijdert een dienstrooster uit de lijst.

tours-nl.txt · Last modified: 2021/11/26 22:43 by smitt48