User Tools

Site Tools


track-diagram-nl

Spoorplan maken/aanpassen

Ontwerpen van een spoorplan

Het ontwerpen kan zowel in offline als in online modus gedaan worden.

Rocview in offline Mode.

Spoorplan toevoegen

Selecteer "Spoorplan toevoegen" in het menu "Spoorplan". Het "Spoorplan" dialoog verschijnt.

Spoorplan eigenschappen

Geef de naam van de baan in bij Titel. Deze naam verschijnt nadien bovenaan je ontwerp.
Nivo betekent de laag van de baan. Dus de verborgen gedeelten behoren tot laag 0, het berggedeelte tot de bovenste laag.
Nadat je op "OK" gedrukt hebt, worden de vensters bijgewerkt. Hier het resultaat:
tab_track_diagram_en.jpg Nu kun je de baan opslaan in het bestandssysteem als .xml bestand door gebruik van de "File / Save as" functie.
Als de Rocrail Client op dezelfde PC draait als de Rocrail server, dan dien je de baan te bewaren in dezelfde map als de werkmap van de Rocrail server.

De baan in de Rocrail server laden

Deze functie is nodig als de Rocrail Server en de Rocrail client op verschillende PC's draaien. Als alternatief kan de baan natuurlijk ook handmatig in de werkmap van Rocrail-Server geplaatst worden. Om een baan in de Server te laden moet de Rocrail Server gestart zijn. In Rocview moet nu in het menu "Data" de selectie "Laden" aangeklikt worden. Je krijgt dan het venster "Open track diagram".

track_diagram_open_en.jpg

Selecteer de baan naar keuze. Druk op de knop Openen om het baanontwerp te laden. Er verschijnt een infoscherm dat de voortgang aangeeft.

plan_upload_en.jpg

Klik vervolgens op OK. Nu moet je de Rocrail Server meedelen dat bij de volgende start het nieuwe baanontwerp gebruikt wordt. Onder "Data/Rocrail Eigenschappen" wordt onder het tab "ALgemeen" de naam van het nieuwe baanontwerp ingegeven.

Om het nieuwe baanontwerp te activeren, moet je Rocrail Server opnieuw starten.

Bewerken van een baanontwerp

Een baan kun je in de Online- of in de Offline-Modus bewerken, dus zonder verbinding met Rocrail Server. In de Online Modus kan het actuele gebruikte spoorplan bewerkt worden, in Offline-Modus elk opgeslagen spoorplan.

In de Offline-Modus moet met "Data/openen" een bestaand spoorplan geladen worden, of een nieuw spoorplan gemaakt worden.
In de Online-Modus moet je klikken op "Spoorplan/Bewerken" om het te bewerken.

Aansluitend kunnen er elementen in het spoorplan toegevoegd of veranderd worden. Dit kan via de rechter muisknop of met Drag&Drop vanuit het "Onderdeel toevoegen" dialoog.

Een uitleg over de verschillende items kun je vinden onder Baanontwerp elementen

Roteren

Als je in bewerken modus op een lege plek in het spoorplan op de rechter muisknop menu naar roteren gaat kan je het gehele spoorplan roteren.
Dit kan alleen wanneer Rocview aan de Rocrail server is gekoppeld.

:!: Pas op: Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt met de herstel functie. Maak dus eerst een back-up.

Verwijder spoorplan

Hiermee kan het huidig zichtbare spoorplan worden verwijderd.

Overlappende symbolen

In sommige gevallen kan meer dan één symbool op de locatie zijn geplaatst. Het is moeilijk/veel werk om deze symbolen op te sporen. De tool spoorplan test kan helpen.

Bedienen mode

Rechter muisknop menu:

Om het spoorplan naar links/rechts te schuiven in de tabs.

Spoorplan achtergrond

Hiermee kan de achtergrond kleur van het spoorplan worden ingesteld.

Eigenschappen...

In dit dialoog kan de naam van het spoorplan en het nivo worden gewijzigd.

Printen...

Print het spoorplan uit.

track-diagram-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1