User Tools

Site Tools


tracks-gen-nl

Sporen: Algemeen

Algemene Eigenschappen


Opmerking: De 'Index'-tab kan alleen worden via Menu → Tabellen → Rails..

ID

Het automatisch aangemaakte ID van het rail-object.

Block ID or sensor ID

Het blok en/of melder ID wordt gebruikt voor het weergeven van de railsectie (SpDrS60 Theme ) als bezet .
De melder moet daarbij op zichtbaar gezet zijn.

Route IDs

Route (Rijweg) ID's worden gebruikt om te laten zien dat een rijweg gereserveerd is. Het standaard symbool (SpDrS60 theme ) wordt dan getoond als om de gereserveerdte route weer te geven. 1)
In de opsomming worden de rijweg ID's gescheiden door een komma. Indien één van de IDs actief (gereserveerd) is dan zal de rijweg weergave geactiveerd worden.
Met de […] knop kan een lijst van Route-IDs worden geselecteerd.

Type

Type Naam2) Opmerking SpDrS60
symbool3)
straight Straight (Recht) Standaard recht spoor.
curve Curve (Bocht) Standaard gebogen spoor.
dir Direction (Richting) Eén richting spoor.
De pijl is alleen ter illustratie en symboliseert het gebruikt in de aangegeven richting. Er kan nog steeds in beide richtingen worden gereden in handbedrijf, en voor zover de route bestaat in beide richtingen in automode.
Van belang is dat bij het gebruik van de Router alleen routes in de aangegeven richting gemaakt worden.
buffer Buffer (Stootblok) Einde spoor met stootblok.
connector Level connector (Verbinder)
Connector curve right (Verbinder bocht rechts)
Connector curve left (Verbinder bocht links)
Schematische voortzetting van de spoorlijn naar een ander niveau of andere module.
Een set (met gelijke nummers) kan ook gebruikt worden voor een brug of onderdoorgang.
Opmerking: De verbinder is van belang bij het gebruik van de Router. Bij gebruik tussen lagen of modules moet de verbinder aan een aantal eisen voldoen.
Rocview: In Rocview zal een dubbelklik op een verbinder naar de overeenkomstige verbinder in de andere laag of module springen.
tracknr Gebruiker gedefiniëerd railsymbool (wordt door de Router gezien als recht spoor)
curvenr Gebruiker gedefiniëerd railsymbool (wordt door de Router gezien als gebogen spoor)
dcurve Double curve (dubbele bocht) Wordt niet langer ondersteund in de standaard. Voeg het User-thema toe volgens SVG paden, en kies "curvenr type 11".
Het wordt afgeraden dit symbool nog te gebruiken.


Bijzonder Richting spoorelement

In combinatie met het richtings symbool, kunnen opgenomen (CSV) vertrek blokken de aangegeven richting negeren.
Dit wordt gebruikt om met de router routes te maken in de "verboden" rijrichting.
Het symbool in het spoorplan zal worden getoond met eeen hoofdletter E.

Nummer

SVG symbool nummer

  • track type "tracknr" : "track-#(-occ/-route).svg"
  • track type "curvenr" : "curve-#(-occ/-route).svg"

waarbij de SVG-bestandsnaam op de plaats van het # het betreffende nummer bevat.

De Accessories theme en/of User themes die gewenste SVG-bestanden bevatten, moeten geactiveerd worden zoals beschreven in SVG themes activeren.

Verbinders

Bij verbinders is het "nummer" niet bedoeld voor het kiezen van het symbool, maar geeft de identificatie aan.

  • Maak altijd paren aan met twee verbinders met gelijke nummers in de range 0…655354) zodat de Router deze kan verbinden.
  • Opmerking: de oorspronkelijke verbinder-paren in de range 0…9 bestaan niet meer.

Zie hiervoor ook: Sporenplan router

Wegen

Gebruik symbolen van het Wegen thema (EN).

1)
Gebruikt worden de symbolen die eindigen op *.route. Zijn deze symbolen niet voorhanden dan worden de symbolen eindigend op *.occ gebruikt.
2)
De naam kan worden gebruikt in het 'Toevoegen' menu, zie Bewerken van een baanontwerp
3)
Alle symbolen in het spoorplan kunnen worden gedraaid per 90°-stap met gebruik van de Alt-R hot key:
4)
=16bit waarde
tracks-gen-nl.txt · Last modified: 2020/04/19 16:12 by smitt48