User Tools

Site Tools


turntable-setup-nl

Table of Contents

Draaischijf Setup

Auto mode

De draaischijf wordt in de auto mode gezien als een blok om een loc op de draaischijf te krijgen.

  • Alle sporen die uitkomen op de draaischijf moeten verwijzen naar het blok van de draaischijf.
  • Voorzie alle sporen van een positie melder.
  • Routes moeten van en naar het draaischijf blok vastgelegd worden.
  • Eén kant van de draaischijf moet gedefinieerd worden dmv een sensor of middels een stappenmotor; alle gebruikte posities (0…47)moeten adresseerbaar zijn !

Voorbeeld

Deze layout kan als voorbeeld gebruikt worden om te zien hoe een draaischijf in auto mode gebruikt wordt:
turntable-example.xml


Track Blocks

De draaischijfblokken moeten geconfigureerd worden als gewone blokken.

Positie Melders

De brugpositie melders zijn voor de simulatie op 'zichtbaar' gezet maar kunnen ook op niet zichtbaar gezet worden.

Track overview Track setup

Brug melder(s)

Om de loc zo goed mogelijk op de brug te kunnen plaatsen is het aan te bevelen de brug in twee stukken op te delen zoals beschreven in Turntable.
Als alternatief kan de brug ook van 1 melder worden voorzien voor een enter-in melding.

Rijwegen

Rijwegen moeten vastgelegd worden VAN een blok NAAR een draaischijfblok . Beide richtingen moeten vastgelegd worden.


Van alle rijwegen die van en naar het draaischijfblok gaan moet vastgelegd worden dat zij gerelateerd zijn aan de draaischijf.


Als de rijweg geactiveerd wordt de draaischijfactie vertaald in een goto track commando. De rijweg start als de draaschijf een " positie bereikt" signaal geeft.

Brug Kleur

De kleur van de brug hangt af van de status van de brugmelders : ^ Color ^ Event ^

groen -
geel enter
rood in


enter in
turntable-setup-nl.txt · Last modified: 2019/08/20 15:50 by vt601